Image

Ekologiskt naturbeteskött från Sörby Oppgård i Sörmland

Aktuellt

Vi slaktar djur till köttlådor hela året. Beställ gärna i god tid och ange vilken månad ni vill ha köttlådan.

ko6

Ekologiska köttlådor

Välkomna att beställa köttlådor från Sörby Oppgård, gården är ekologiskt certifierad av SMAK. En ”köttlåda” består av två kartonger, en med vakuumförpackade styckningsdetaljer och en med vakuumförpackad köttfärs. Man kan beställa en köttlåda från ¼ djur ca 40- 50 kg eller en köttlåda från 1/8 djur ca 20- 25 kg. Vi säljer också nötfärslådor ca 10 kg.

De djur vi slaktar är kor som har kalvat en eller två ggr, samt stutar äldre än 2 1/2 år. Kalvarna föds på våren och diar sina mammor hela sommaren fram till hösten i våra vackra beteshagar. På vintern finns djuren i lösdriftsladugården skyddade från väder och vind. Djuren föds upp enbart på ekologiskt hemmaproducerat grovfoder i fri tillgång.

Djur som föds upp på enbart grovfoder och är över 2 1/2 år får ett kött som är mörkare och mer marmorerat. Det har dessutom en kraftigare köttsmak och innehåller mer Omega 3 än kött från djur som snabbuppföds på kraftfoder och slaktas unga.

Djuren slaktas på Närke slakteri, som är KRAV godkänt. Efter hängmörning i minst en vecka styckas och mals köttet av Närke Kött i Kumla. Därefter transporteras köttet i kylbil till Sörby, där Ni kunder är välkomna att hämta när det passar Er inom 4 veckor. De kunder som inte kan hämta hos oss ordnar vi hemleverans på något sätt. Två ggr per år, november och april, åker vi till Stockholm och Uppsala för leverans av kött och korv. Vid leverans får ni en faktura som kan betalas med bankgiro eller Swish. Vi kan inte ta kort och vill helst inte ta kontanter. Färsen är fryst och styckningsdetaljerna skall vakuummöras i ytterligare minst två veckor efter förpackningsdag.

Därefter återstår bara att frysa in den färdigförpackade köttfärsen, helst samma dag. Styckningsdetaljerna skall vakuummöras i sina förpackningar ytterligare två veckor innan ev delning och infrysning.

Pris:

  • För ett 1/4- dels djur: 150 kr per kilo
  • För ett 1/8- dels djur: 155 kr per kilo
  • Nötfärslåda ca 10 kg: 120 kr per kilo

Välkommen med er beställning!

ko92

Naturbetesmarker

Alla djur på Sörby Oppgård betar naturbetesmarker. Dessa marker är mycket artrika och har höga natur och kulturvärden. Tack vare att djur har betat dessa marker i århundraden har den biologiska mångfalden bevarats och utvecklats. Djurens vinterfoder, som skördas på obesprutade åkrar, innehåller också en högre artrikedom än vallfoder från konventionella åkrar. Denna artrikedom i bete och vallfoder bidrar till den goda smaken på köttet.

ko8

Gårdsförsäljning

På gården kan man köpa styckningsdetaljer, färs, rökt kött, korvar, honung och ägg efter tillgång. Korven tillverkas av vårt kött hos det välrenommerade Eskilstunaföretaget MälarChark

MälarChark

ko7
ko11

Lästips

Kontakt

Gunnar Eriksson
070-3603831
Christina Wiklander
0768-804979
Sorby

Karta